Selamat memperingati Hari Kenaikan Isa Almasih bagi #kawansosial yang merayakan.

Semoga kasih-Nya senantiasa membawa suka cita dan kedamaian bagi kita semua.

Posted in Berita on 26 May, 2022